Tiedotteet

Sähköjohtoasiaa:

Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 metriä. Liitäntäjohdon pituuden tulee aina olla sellainen että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan. 

Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2.5 mm2, suojajohtimellinen eli "maadoitettu", säänkestävä kumikaapeli, tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia. 

Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria. Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.