Hallitus tiedottaa

Toimikunta vuodelle 2023 kaipaa täydennystä!  Mikäli olet kiinnostunut asiasta, ilmottaudu toimikunnan puheenjohtaja Jari Kontkaselle, puh. 0400 126 260, 1jarikontkanen@gmail.com.


JÄTTEIDEN KERÄYS HIETAJÄRVELLÄ:

Poltettavaa sekajätettä kerätään ainoastaan kioskin läheisyydessä olevaan, alueen ulosmenotien varrella olevaan Molok-suursäiliöön.

Lasi-, pahvi- ja metallijätteille on omat keräysastiat molokin vieressä olevassa katoksessa.


KESÄISÄNTÄVELVOITE

Kaikki kesäisäntävelvoitevapautukset on hallituksen päätöksellä poistettu.


KAUSIPAIKKAMAKSUT

Vuoden 2022 syyskokous vahvisti vuoden 2023 vuosikausipaikan hinnaksi 450 euroa.

Maksun voi maksaa kahdessa erässä: I erä 225 euroa 15.12.2022 mennessä ja II erä 225 euroa 28.2.2023 mennessä (tai koko maksun 450 euroa kerralla 15.12.2022 mennessä).

Talvipaikan hinnaksi vahvistettiin 260 euroa ja kesäkausipaikan hinnaksi 320 euroa


VALOKUVAUS

Tämä leirintäalue on julkinen paikka, jolla saa valokuvata. Alueella otettuja valokuvia voidaan julkaista yhdistyksen/leirintäalueen nettisivuilla, Facebook-sivuilla tai jaettavissa julkaisuissa. Matkailuajoneuvo kuuluu kotirauhan piiriin, joten kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella ei saa kuvata ilman henkilön lupaa.


KESÄTEATTERIALUE

Hallitus on miettinyt uuden ns. kesäteatterialueen käyttöä. Hallitus pyytää jäsenistöltä ehdotuksia uuden alueen käyttöön ja kehittämiseen Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla sfchietajarvi@gmail.com


SÄHKÖJOHTOASIAA

Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 metriä. Liitäntäjohdon pituuden tulee aina olla sellainen että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan. 

Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2.5 mm2, suojajohtimellinen eli "maadoitettu", säänkestävä kumikaapeli, tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia. 

Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria. Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.